<

WAKACYJNY KARNET MŁODZIEŻOWY 69,-

Zapraszamy do F1 Elite Fitness młodzież do 18 roku życia, uczącą się w gimnazjum i szkole średniej w systemie dziennym.
Zniżka za okazaniem legitymacji i wymagana zgoda rodziców