<

06.06.2020 r. klub otwarty – wytyczne: koronawirus

WYTYCZNE  Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące funkcjonowania klubów fitness i siłowni

 1. W klubie jest obowiązek używania maseczek NIE DOTYCZY treningu.
 2. Prosimy o utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami klubu fitness;
 3. Zajęcia fitness trwają 45 min, czas pomiędzy zajęciami przeznaczony jest na wietrzenie i dezynfekcję sali jak i na wymaganą wymianę ćwiczących. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych na podłodze (sala fitness) strefach zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.Prosimy o nieprzychodzenie dużo wcześniej, aby skrócić czas  oczekiwania  pod salą.
 4. Sprzęty do ćwiczeń ustawione są w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub niektóre zostały wykluczone z użytkowania, ponieważ nie spełniają określonej odległości ustalonej przez GIS.
 5. W okolicy godz. 14-15, w czasie najmniejszego obłożenia klubu będzie odbywała się dezynfekcja powierzchni i wietrzenia pomieszczeń, prosimy o zrozumienie i unikanie w miarę możliwości tego czasu.
 6. Dopuszczalna ilość klientów w klubie to 1 osoba na 10m2
 7. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze wejścia, w toaletach oraz w sali fitness.
 8. Preparat do dezynfekcji sprzętów jest dostępny w każdej strefie treningowej. Należy zdezynfekować każde urządzenie po zakończonym ćwiczeniu przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości, korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty.
 9. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu.
 10. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
 11. Możliwość funkcjonowania SAUN przy 50% obłożeniu.
 12. Recepcja będzie spisywała dane osoby na jednorazowym wejściu, w celu pozyskania informacji na temat ewentualnego pojawienia się osób zarażonych bądź podejrzanych o zarażenie Convid-19.
 13. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 14. OSOBY Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), prosimy o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych od rana do godz. 17 w tyg. i w weekendy, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.